Kłodzko – most św Jana

Historia

Początek budowy gotyckiego mostu w Kłodzku datuje się na II połowę XIII wieku. Dokładna data ukończenia nie jest znana, lecz przyjmuje się, iż miało to miejsce około 1390 roku. Pierwotnie na jego końcach stały bramy mostowe: Górna i Dolna. Górną bramę mostową wybudowano w końcu XIII wieku. Później była wielokrotnie przebudowywana, by w końcowym etapie z trzypiętrowej budowli obronnej o czterospadowym dachu, stać się kamienicą mieszkalną. Drugi koniec mostu zamknięty był Dolną bramą, którą wzniesiono przed 1469 rokiem. Obie bramy rozebrano na początku XX wieku. Most był przebudowywany w XVII i XVIII wieku, dobudowano wtedy balustradę oraz ceglaną nadbudowę filarów. Także w XVIII wieku pojawiły się na moście figury fundowane przez hojnych i zamożnych mieszczan. Inną nazwą mostu jest “most na jajach”. Wiąże się to z potrzebą dostarczania przez okolicznych chłopów jajek, z których białko było mieszane z wapniem na zaprawę.

Architektura

Gotycki most w Kłodzku należy do najstarszych budowli tego typu w Polsce. Ma czteroprzęsłową konstrukcję wymurowaną z piaskowcowych ciosanych klińców. Jego długość wynosi 52,20 metrów i około 4 metrów szerokości. Posiada dwa przyczółki i trzy filary. Dwie skrajne węższe arkady mają kształt ostrołukowy. Powyżej cokołu posiada sześć żeber, na których spoczywa płaski pomost, przygotowywany pod budowę kapliczki, która ostatecznie nie powstała. W dolnych częściach filarów są izbice przeciwlodowe, a w górnych wykusze. Pierwotnie na końcach mostu znajdowały się ufortyfikowane bramy: Górna i Dolna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa wikipedia.org, Most gotycki w Kłodzku.