Kłodzko – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Budowę kościoła Wniebowzięcia NMP rozpoczęli w 1344 roku joannici z inicjatywy blisko związanego z miastem arcybiskupa Arnoszta z Pardubic. Kościół stanął na miejscu wcześniejszej świątyni z XII wieku. Do czasów wojen husyckich zdołano wykonać jedynie część prac, wznowiono je dopiero po 1458 roku. Do 1468 roku gotowa już była nawa główna oraz wieża południowa, zwana Białą. Prawdopodobnie wtedy miało miejsce wznowienie prac budowlanych po kolejnej przerwie. Budowę wieży północnej, zwanej Czarną, rozpoczęto w 1487 roku. Wysokością nie dorównywała ona południowej, a jej budowę, zakończoną około 1522 roku, doprowadzono do poziomu przedostatniego gzymsu sąsiedniej. Budowę naw bocznych zakończono w 1490 roku, a kaplicy św. Jakuba na początku XVI wieku.
   W latach 1562–1591 kościół znajdował się w rękach protestantów, chociaż joannici zachowali część świątyni dla katolickich nabożeństw. Budowla uległa uszkodzeniu podczas wojny trzydziestoletniej, a jej odbudowę i jednocześnie modernizację przeprowadzono w stylu baroku. W późniejszych okresach zabytek był kilkakrotnie odnawiany, lecz bez większych zmian wyglądu.

Architektura

   Kościół jest przykładem późnogotyckiej budowli sakralnej o cechach cechach wyraźnie nawiązujących do praskiego gotyku. Świątynia jest trójnawową bazyliką z emporami o siedmiu przęsłach i trzech apsydach zakończonych półośmiobocznie, silnie oszkarpowanych. Kościół nie posiada transeptu. Wejście główne nie znajduje się na osi nawy, ale przesunięte jest w kierunku południowym, posiada późnogotycki portal. Znacznie ciekawszy jest portal południowy z około 1462 roku z gzymsem wstęgowym tworzącym tympanon. Okna naw bocznych są bogato profilowane, pierwsze z nich posiadają maswerki typowe dla gotyku. Okna nawy głównej zostały skrócone poprzez nadbudowane empory.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa wikipedia.org, Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.