Kłodowo – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół w Kłodowie wzniesiony został prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. W XIV stuleciu, po częściowej rozbiórce, został rozbudowany. Kolejna rozbudowa obejmująca wieżę miała miejsce w XV wieku.

Architektura

   Kościół jest budowlą salową na planie prostokąta. Jego najstarszym elementem jest podstawa wieży, wykonana z kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Jej grube mury wzniesione zostały na planie prostokąta do wysokości ścian świątyni. Górna partia wieży dobudowana została dopiero w XV wieku. Ściany wymurowano z kamieni polnych, cegły użyto jedynie w narożnikach i ościeżach otworów. Otrzymała charakterystyczne dla tego okres zwieńczenie, w postaci krenelarza i ceglanego, ostrosłupowego hełmu zakończonego iglicą. Obronny charakter tego rozwiązania podkreślają otwory szczelinowe, znajdujące się w środkowej części elewacji. Ponad nimi, znajdują się dwudzielne okna: po jednym w ścianach północnej i południowej, oraz po dwa od wschodu i zachodu.
   W elewacji zachodniej kościoła zlokalizowany jest główny portal wejściowy, prowadzący przez kruchtę wieżową do wnętrza świątyni. Dwuuskokowe, ostrołukowo zamknięte ościeże, wykonane jest z kwadr granitowych. Pośrodku ściany południowej znajduje się zamurowany portal o ostrołukowym wykroju i dwuuskokowych ościeżach. Szczyt wschodni zdobiony jest ostrołukowymi blendami  i sterczynami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Kłodowo ( Kladow ).