Kłodkowo – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół w Kłodkowie zbudowany został pod koniec XIV lub na początku XV wieku. W źródłach pisanych wzmiankowany był w 1492 roku, kiedy to jego proboszczem był Nicolaus Crogher. Od 1534 roku świątynia została przejęta przez protestantów, a prawdopodobnie w XVII wieku powiększona o wieżę. W drugiej połowie XIX stulecia dostawiono kruchtę południową. Po zakończeniu II wojny światowej kościół wrócił w ręce katolików. Jego renowacji dokonano w latach 80-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako orientowaną względem stron świata budowlę salową na planie prostokąta bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Przykryto ją dwuspadowym dachem, opartym o dwa gotyckie szczyty przy krótszych bokach. Wnętrze przykryto drewnianym stropem. Dostawiona od zachodu wieża została wzniesiona w konstrukcji słupowej i oszalowana deskami, ze zwężającymi się ku górze ścianami.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego we wnętrzu kościoła zachowała się wsparta na słupie ambona i chrzcielnica z XVI wieku, a w drzwiach do zakrystii jedne z najstarszych przetrwałych na terenie Pomorza Zachodniego okuć drzwi, być może pochodzących z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa sip.wzp.pl, Kościół filialny pw. Matki Boskiej Królowej Świata Kłodkowo.