Kleczkowo – kościół św Wawrzyńca

Historia

    Kościół został zbudowany w latach 1512-1518 w stylu późnego gotyku mazowieckiego. Początkowo miał formę bazyliki, w drugiej ćwierci XVI wieku został jednak przekształcony w pseudobazylikę. Wzniesiono wówczas także zachowany do dziś mur otaczający przykościelny cmentarz. Kościół został zniszczony podczas drugiej wojny światowej w 1944 roku, a następnie odbudowany w latach 1951-1954.

Architektura

    Kościół jest orientowany na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Został wymurowany z cegły jako obiekt trójnawowy, w późniejszym okresie przebudowany na pseudobazylikowy. Składa się z wyższego i szerszego korpusu nawowego oraz węższego i niższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Od północy do prezbiterium dobudowana jest prostokątna przybudówka, mieszcząca zakrystię i skarbiec, a do nawy od południa kaplica.  Na zewnątrz wszystkie naroża oraz ściany naw bocznych  i ściany prezbiterium opięte są przyporami.  Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe ujęte od wschodu i zachodu w schodkowe szczyty, przechodzące w sterczyny.
    Wnętrze świątyni tworzy czteroprzęsłowy korpus nawowy, rozdzielony na nawy boczne trzema parami filarów. Pierwotnie nawa główna nakryta była sklepieniem sieciowym, które po II wojnie światowej zrekonstruowano jako sklepienie gwiaździste. Takie same sklepienia znajdują się w nawach bocznych, prezbiterium i kaplicy, natomiast w zakrystii znajduje się sklepienie kryształowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.