Kleczkowo – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół został zbudowany w latach 1512-1518 w stylu późnego gotyku mazowieckiego z inicjatywy między innymi ówczesnego proboszcza Stanisława z Budnego, wikariusza i kaznodziei warszawskiego. Początkowo miał formę bazyliki, w drugiej ćwierci XVI wieku został jednak przekształcony w pseudobazylikę. Wzniesiono wówczas także zachowany do dziś mur otaczający przykościelny cmentarz. W 1900 roku wzniesiono nową dzwonnicę na miejscu starszej, późnogotyckiej. Kościół został zniszczony podczas drugiej wojny światowej w 1944 roku, kiedy to wysadzili go w powietrze Niemcy. Odbudowę przeprowadzono w latach 1951-1954.

Architektura

   Kościół jest orientowany na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Został wymurowany z cegły jako obiekt trójnawowy, w późniejszym okresie przebudowany na pseudobazylikowy. Składa się z wyższego i szerszego korpusu nawowego oraz węższego i niższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Od północy do prezbiterium dobudowana jest prostokątna przybudówka, mieszcząca zakrystię i skarbiec, a do nawy od południa kaplica.  Na zewnątrz wszystkie naroża oraz ściany naw bocznych  i ściany prezbiterium opięte są przyporami.  Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe ujęte od wschodu i zachodu w schodkowe szczyty, przechodzące w sterczyny. Kościół otoczony został oskarpowanym murem cmentarnym ze strzelnicami i dwukondygnacyjną wieżą bramną.
   Wnętrze świątyni tworzy czteroprzęsłowy korpus nawowy, rozdzielony na nawy boczne trzema parami filarów. Pierwotnie nawa główna nakryta była sklepieniem sieciowym, które po II wojnie światowej zrekonstruowano jako sklepienie gwiaździste. Takie same sklepienia znajdują się w nawach bocznych, prezbiterium i kaplicy, natomiast w zakrystii znajduje się sklepienie kryształowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.