Kleczew – kościół św Andrzeja

Historia

Kościół św. Andrzeja zaczęto wznosić w połowie XV wieku, kiedy to wybudowano prezbiterium i mury korpusu nawowego. W tym okresie parafia kleczewska była jedną z większych na terenie diecezji gnieźnieńskiej. Już w XIV wieku działała przy niej szkoła elementarna. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowano szczyt zachodni kościoła. Z tego okresu pochodzą też sklepienia. Po pożarze w 1788 roku został odrestaurowany. W XIX wieku do kościoła od zachodu dostawiono kruchtę.

Architektura

Jest to kościół gotycki, trójnawowy, halowy z wyższą i szerszą nawą główną oraz niższym i węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. W prezbiterium zachowało się gotyckie sklepienie gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.