Kleczew – kościół św Andrzeja

Historia

   Kościół św. Andrzeja zaczęto wznosić w drugiej połowie połowie XIV wieku, najpewniej po lokacji miasta przez Janka z Kleczewa w 1366 roku. Wybudowano wóczas prezbiterium i być może mury obwodowe korpusu nawowego. W tym okresie parafia kleczewska była jedną z większych na terenie diecezji gnieźnieńskiej, już w XIV wieku działała przy niej szkoła elementarna. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowano szczyt zachodni kościoła, z tego okresu pochodzą również sklepienia. Po pożarze w 1788 roku został odrestaurowany. W XIX wieku do kościoła od zachodu dostawiono kruchtę.

Architektura

   Gotycki kościół pod koniec średniowiecza osiągnął formę budowli trójnawowej o układzie halowym, z wyższym i szerszym korpusem nawowym oraz niższym i węższym prezbiterium zamkniętym na wschodzie wielobocznie. Po stronie północnej do prezbiterium przystawiono czworoboczną zakrystię ze sklepieniem kolebkowym. W prezbiterium założono gotyckie sklepienie gwiaździste, natomiast w korpusie nawowym sklepienie ułożone w siatkę żeber.

Stan obecny

   Kościół w czasach nowożytnych, od XVIII do XIX wieku, był kilkukrotnie przebudowywany, lecz część z tych zmian usunięto podczas regotyzacji. Między innymi odtworzono ostrołukowe okna i południowy portal kościoła. Wewnątrz pozostały neogotyckie głowice filarów, naśladujące formy tutejszych baz, oraz ceramiczne konsole podtrzymujące żebra sklepienne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.
Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie.