Klecie – dom podcieniowy

Historia

   Dom podcieniowy z Klecia zbudowany został w połowie XVIII wieku, a następnie powiększony i wyremontowany w następnym stuleciu. Wzniesiony został dla Dawida Zimmermanna, później, do końca II wojny światowej, należał do rodziny Wiehlerów. W latach 50-tych XX wieku w budynku funkcjonowało przedszkole, kawiarnia, a następnie świetlica wiejska. Część budynku z wielką izbą, podcieniem i pomieszczeniami w latach 70-tych XX wieku została przejęta przez skarb państwa, a następnie w 1991 roku przez gminę Stare Pole.

Architektura

   Zlokalizowany w centrum wsi Klecie dom podcieniowy to dwukondygnacyjny budynek kryty dachem dwuspadowym, zbudowany w konstrukcji ryglowej z wystawką wspieraną dziewięcioma drewnianymi kolumnami, połączonymi ze sobą profilowanymi mieczami tworzącymi arkady. W XIX wieku został rozbudowany o sień od strony zachodniej.

Stan obecny

   Dom obecnie jest po części własnością gminną, a część domu stanowi własność prywatną. Pomimo późnej daty budowy został umieszczony w niniejszym serwisie, ze względu na małe przeobrażenia ryglowej techniki budowy od czasów średniowiecza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zulawy.infopl.info, Klecie (Klettendorf).