Kazimierz Biskupi – kościół św Marcina

Historia

Romański kościół św Marcina pochodzi z drugiej połowy XII wieku. Przez wieki przechodził liczne zmiany. Około 1512 roku został przebudowany w stylu późnogotyckim z fundacji biskupa Jana Lubrańskiego. Romańska nawa została przedłużona ku zachodowi, częściowo z cegły, częściowo z wykorzystaniem piaskowca pochodzącego z rozebranej fasady. Wówczas także od północy dobudowana została zakrystia i skarbczyk. Na początku XVIII wieku został spalony przez Szwedów, następnie odbudowany, ponownie spalony  w 1792 roku i w 1859 powiększony. Wtedy to uzyskał nową, brzydką fasadę zachodnią.

Architektura

Kościół zbudowany został na planie prostokąta z granitu i piaskowca. Z okresu romańskiego zachowała się apsyda, ściany prezbiterium i dolne partie murów nawy. Od południa zobaczyć można zamurowany romański portal. Na oszkarpowanych ścianach zachowane są pozostałości przemurowanych ostrołukowych okien oraz średniowieczne gmerki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół katolicki pw. św. Marcina Biskupa Kazimierz Biskupi.