Kazimierz Biskupi – kościół św Marcina

Historia

   Romański kościół św Marcina (pierwotnie pod wezwaniem św. Mateusza) zbudowany został w pierwszej połowie XII wieku. Około 1512 roku został przebudowany w stylu późnogotyckim z fundacji biskupa Jana Lubrańskiego. Romańska nawa została przedłużona ku zachodowi, częściowo z cegły, częściowo z wykorzystaniem piaskowca pochodzącego z rozebranej fasady. Wówczas także od północy dobudowana została zakrystia i skarbczyk.
   W następnych wiekach kościół kilkakrotnie ulegał pożarom, między innymi w 1613 roku i w trakcie potopu szwedzkiego z 1656 roku.  Na początku XVIII wieku został spalony przez szwedzkie wojska Karola XII, następnie odbudowany, ponownie spalony  w 1792 roku i w 1859 powiększony. Wtedy to uzyskał nową, brzydką fasadę zachodnią oraz kruchtę po stronie południowej. W latach 1898-1911 kościół poddawany był kolejnym remontom, lecz w trakcie II wojny światowej po ograbieniu wykorzystywany był jako magazyn zboża. Powojenną restaurację przeprowadzono w 1988-1989 i 1995 roku.

Architektura

   Kościół zbudowany został we wschodniej części wsi na planie prostokąta z granitu i piaskowca. Z okresu romańskiego zachowała się apsyda, ściany prezbiterium i dolne partie murów nawy. Od południa zobaczyć można zamurowany romański portal. Na oszkarpowanych ścianach zachowane są pozostałości przemurowanych ostrołukowych okien oraz średniowieczne gmerki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa zabytek.pl, Kościół katolicki pw. św. Marcina Biskupa Kazimierz Biskupi.