Kazimierz Biskupi – klasztor bernardyński

Historia

   Kościół św. Jana i Pięciu Braci Męczenników wraz z klasztorem Bernardynów został ufundowany w 1514 roku przez Jana Lubrańskiego i jego brata Mikołaja, właścicieli Kazimierza Biskupiego. Miało być to miejsce kultu świętych, których relikwie, dzięki staraniom biskupa, udało się sprowadzić w 1536  roku. Kościół wzniesiono w 1518 roku, a budowa klasztoru zakończyła się w okolicy 1520 roku. Początkowo zabudowania były drewniane, jednak wkrótce budynki  klasztorne przebudowano na murowane. W latach 1621-1624 rozbudowano wydłużone skrzydło północne, niestety wkrótce okres wojen potopu szwedzkiego doprowadził do zniszczenia kompleksu. Odbudowany został w drugiej połowie XVII wieku. Wzniesiono wówczas także nowe krużganki oraz wieżę bramną, pełniącą jednocześnie rolę dzwonnicy. W 1898 roku doszło do zamknięcia klasztoru przez władze carskie, lecz już w 1921 roku na jego teren przybyli obecni gospodarze, Misjonarze Świętej Rodziny. Podczas II wojny światowej mieścił się tu utworzony przez Niemców obóz dla księży polskich.

Architektura

   Gotycki kościół św. Jana jest budowlą jednonawową, z nieco węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Jego nawę i prezbiterium przykrywają sklepienia gwiaździste. Przylegający do kościoła gotycki klasztor wzniesiono na planie podkowy, od strony północnej. Jego budynki wydzielają niewielki kwadratowy wirydarz. W dwóch pomieszczeniach skrzydła wschodniego, zakrystii i dawnym skarbcu, zachowały się gotyckie sklepienia gwiaździste. Natomiast w krużgankach zachowały się dwa późnogotyckie portale: drewniany z 1520 roku oraz kamienny z 1508 roku.

Stan obecny

   Współcześnie zabudowania zajmuje Wyższe Seminarium Duchowne oraz niewielkie muzeum misyjne, zawierające między innymi zbiory etnograficzne i przyrodnicze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim.