Kazanice – kościół św Jakuba

Historia

Kościół powstał wraz z parafią w pierwszej połowie XIV wieku. Prawdopodobnie uległ zniszczeniom w trakcie walk polsko – krzyżackich z pierwszej połowy XV stulecia. Jego ponowna konsekracja miała miejsce w drugiej połowie XV wieku. W 1926 roku do  średniowiecznej budowli dostawiono neobarokowe prezbiterium.

Architektura

Kościół został zbudowany z cegieł na cokole z kamieni polnych. Jest to budowla salowa, jednonawowa na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony zachodniej dostawiona została czworoboczna, strzelista wieża. Jej fasady zdobione są podłużnymi blendami i zwieńczone dwoma szczytami ze sterczynami. Nawa została wzmocniona licznymi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono okna. Wschodni stronę wieńczy gotycki szczyt.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego