Katowice – kościół św Michała

Historia

   Kościół św Michała Archanioła wzniesiony został w 1510 roku we wsi Syrnia, gdzie pełnił funkcję kościoła parafialnego. W 1938 roku został przeniesiony do Katowic w związku z planowanym wówczas skansenem, który ostatecznie nie powstał. Obok kościoła znajduje się wolnostojąca, XVII-wieczna dzwonnica, przeniesiona tu wraz ze świątynią.

Architektura

   Drewniany, jednonawowy kościół wzniesiono w konstrukcji wieńcowej (zrębowej). Do prostokątnej nawy od wschodu przylega węższe, również prostokątne prezbiterium, natomiast od zachodu niewielka, prostokątna kruchta. Kościół nie posiada wieży. Nakryty jest stromym, dwuspadowym dachem krytym gontem, ze smukłą wieżyczką sygnaturki na kalenicy, otoczony jest sobotami. We wnętrzu znajduje się późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVI wieku, a w kruchcie XV-wieczna kropielnica z kamienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Michała Archanioła w Katowicach.