Kartno – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół filialny Podwyższenia Krzyża Świętego powstał w drugiej połowie XIII wieku, we wsi należącej do cystersów z pobliskiego Kołbacza. W 1945 roku został zniszczony. Odbudowę przeprowadzono w latach 1981-1984.

Architektura

   Kościół wzniesiony jest z kostki granitowej w formie salowej na planie prostokąta, bez zewnętrznie wyodrębnionego prezbiterium i wieży. Szczyt zachodni wymurowano z łamanych kamieni, ale jego artykulację w postaci lasek i luków blend z cegły, co nadało fasadzie dekoracyjny charakter. Na szczycie wschodnim widoczna jest zamurowana, ostrołukowa blenda lub okno, zachodzące pod dach apsydy. Wskazywałoby to, że apsyda jest XIX wiecznego pochodzenia i nie wchodziła w zakres pierwotnego założenia. Kościół posiada tylko dwa portale wykonane z dokładnie obrobionych ciosów i klińców granitowych. Główny, trójuskokowy portal wejściowy  znajduje się w elewacji zachodniej. Drugi, dwuuskokowy usadowiony jest w elewacji północnej. Okna obu elewacji północnej i południowej zostały poszerzone i obmurowane cegłą, zachowały jednak półkoliste zwieńczenie. Cała budowla kryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Kartno ( Kortenhagen ).