Karpniki – zamek Sokolec

Historia

   Według późnej tradycji początki warowni sięgać miały XII wieku i czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Bardziej prawdopodobne jest jednak, iż zamek wzniesiony został przez książąt świdnicko – jaworskich. Po raz pierwszy wzmiankowany był jako własność Bolka II w dokumencie z 1364 roku. W 1369 roku jako burgrabia zamku odnotowany został Kleryk Bolcze. W 1372 roku księżna Agnieszka świdnicka nadała lenno zamkowe w dożywocie Klerykowi Bolcze, po którego śmierci w 1385 roku burgrabią zamku został Jan Reinbaben. Jako iż zmarł on niebawem, z nadania księżnej jego następcą w 1386 roku został dożywotnio Rudiger Wiltberg. Ten jednak trzy lata później sprzedał lenno w dożywotnie władanie Ticze Schindlerowi. W 1432 roku właścicielem zamku był Opitz von Czirne. Sokolec miał być zniszczony w 1460 lub 1475 roku.

Architektura

    Sokolec zbudowano z kamienia łamanego miejscowej skały granitowej łączonej wapienną zaprawą, na zachodnim stoku Krzyżnej Góry, gdzie wspierał się on o skalne wypiętrzenie. Wzniesiono go na planie czworoboku o wymiarach około 20 x 32 metry. Z trzech stron zamek zabezpieczał mur obronny o zaokrąglonych narożach, z czwartej natomiast, południowej, założenie graniczyło ze skalnym blokiem. Bramę wjazdową usytuowano po stronie zachodniej. Flankowały ją dwa niewielkie budynki o nieznanej funkcji. Od północy i wschodu zamek zabezpieczono przekopem i ziemnym wałem.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niewielkie relikty partii fundamentowych dwóch zachodnich budynków. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.