Karłowice – zamek

Historia

Zamek powstał prawdopodobnie w połowie XIV wieku z inicjatywy rycerskiej rodziny Tschammerów. Potem należał do innych rodów śląskich, a w 1565 roku zakupiony został przez książąt brzeskich. W czasach nowożytnych zamek przebudowano, wznosząc dwa domy pałacowe w XVII wieku i trzeci w XIX stuleciu.

Architektura

Średniowieczny zamek miał formę niezbyt regularnego czworoboku. Składał się z murów obwodowych oraz głównej, cylindrycznej wieży, wysuniętej z muru południowo – wschodniego. Obok znajdowała się brama, przekształcona później w budynek bramny. Główny dom mieszkalny znajdował się przy murze północno – zachodnim.

Stan obecny

Do dziś z pierwotnego założenia zachowały się z trzech stron mury obwodowe do wysokości około 6 metrów, oraz wieża ze zmienioną w XIX wieku górną partią. Główny dom zamkowy rozebrano na przełomie XVII i XVIII wieku, stawiając na jego miejscu budynek z kaplicą. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.