Karlino – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała w Karlinie powstał w okresie osłabienia ruchu budowlanego i obniżenia poziomu artystycznego z powodu nasycenia miast pomorskich budowlami sakralnymi, a przez to zmniejszonym zapotrzebowaniem na nie i w konsekwencji problemami ze znalezieniem przez inwestorów fachowców. Inicjatorem budowy karlińskiego kościoła był biskup kamieński Marcin Carith, który w 1510 roku zobowiązał burmistrza do jego budowy, na miejscu zniszczonego w 1409 roku wcześniejszego kościoła.
   W 1685 roku kościół został zniszczony na skutek pożaru. Odbudowany po paru latach przetrwał w niezmienionym stanie do 1807 roku, kiedy to stał się miejscem zakwaterowania wojsk napoleońskich. Wykorzystywano go również jako magazyn wojskowy, co przyczyniło się do znacznej dewastacji budowli. Swą pierwotną funkcję odzyskał pod koniec XIX wieku po parokrotnych renowacjach.

Architektura

   Kościół powstał jako trójnawowa budowla halowa o czterech przęsłach z prezbiterium o pojedynczym prostokątnym przęśle i wielobocznym zamknięciu. Po stronie zachodniej została umieszczona czworoboczna w planie wieża, a po stronie północnej prezbiterium zakrystia. We wnętrzu filary przechodzą bez impostów w łuki, ponad którymi rozpostarto sklepienia gwiaździste w nawie głównej i północnej oraz krzyżowo – żebrowe w nawie południowej.
   Bryła kościoła jest lekko nieproporcjonalna – stosunkowo szeroka i jednocześnie niska, przy wąskich nawach bocznych. Dodatkowo nisko zawieszono sklepienia w nawach bocznych. Duża równica szerokości naw przy niewielkiej wysokości wymusiła konieczność wyższego osadzenia sklepień nawy głównej przez co kościół otrzymał formę pseudohali. Także prezbiterium nie jest symetryczne względem korpusu. Pomimo tego w budowli widoczne są znaczne aspiracje fundatorów widoczne w zastosowaniu lizen z łukami przyściennymi w nawach bocznych oraz bogatym zdobnictwie blendami ściany tęczowej, elewacji wieży i szczytów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.