Kamieniec – kościół Bożego Ciała

Historia

   Kościół Bożego Ciała w Kamieńcu powstał w drugiej połowie XIII wieku. W 1490 roku określany był jako filia parafii w Moczyłach. Był wielokrotnie przebudowywany: w 1690 roku, następnie w 1706 roku i pod koniec XIX wieku. Około 1890 roku przesklepiono okna nad portalem południowym płaskimi łukami z cegieł, lecz z zachowaniem dawnej formy. Kościół został zniszczony w 1945 roku, a następnie odbudowany w 1978 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono na rzucie prostokąta o wymiarach 16,2 x 8,2 metra, jako budowlę orientowaną, salową, bez wydzielonego prezbiterium, z szerszą od nawy wieżą. Zbudowany został z kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Wieża, która wzniesiona została na planie prostokąta, posiadała pierwotnie jeszcze dwie szachulcowe, drewniane kondygnacje, które uległy zniszczeniu. Od strony zachodniej w elewacji wieży umieszczono ostrołukowy, trójuskokowy portal główny, w ścianie południowej i północnej znalazły się również portale ostrołukowe, lecz dwuuskokowe. Ściana wschodnia przepruta została trzema oknami, a w jej szczycie umieszczono okulus w obramieniu ceramicznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.

Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół Bożego Ciała (Kamieniec).