Kałków – kościół św Jerzego

Historia

   Kościół św Jerzego w Kałkowie powstał około połowy XIII wieku. Proboszcz we wsi wzmiankowany był w 1295 roku, sam kościół dopiero w 1300 roku. W XVIII wieku dobudowano do niego kaplicę od strony północnej, a w XIX wieku kruchtę zachodnią. W pierwszej połowie XX wieku został ponownie przebudowany, tym razem znacznie przedłużono prezbiterium.

Architektura

   Jest to romańsko – gotycka świątynia zbudowana z cegły w układzie wendyjskim i piaskowcem w elementach dekoracyjnych i konstrukcyjnych, na planie krzyża równoramiennego, z wieżą nad jednoprzęsłową nawą, transeptem i prezbiterium, flankowanym przez dwa aneksy. Zachowany został do dnia dzisiejszego średniowieczny układ przestrzenny budowli. Wyburzona została jedynie ściana wschodnia podczas dostawiania w latach 1931-1932 korpusu przedłużającego prezbiterium.
   Ściany kościoła opięte są lizenami przypominającymi zredukowane szkarpy, a prezbiterium obwiedzione jest gzymsem koronującym i podwójnym fryzem. Masywna wieża zakończona jest arkadowym fryzem i krenelażem. W południowej części transeptu znajduje się wczesnogotycki portal uskokowy. Pierwotnie zwieńczony był wimpergą, zachowaną do dziś jedynie częściowo. Wnętrza przykryte są sklepieniami krzyżowymi i krzyżowo-żebrowymi. Na północnej ścianie prezbiterium zachowały się polichromie figuralne pochodząca z końca XIV wieku,  nieco młodsze, bo z drugiej połowy XV wieku, znajdują się na ścianie szczytowej południowego ramienia transeptu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.