Kalinowa – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Wieś Kalinowa, będąca prywatną własnością rodu Zarembów, pojawiła się po raz pierwszy w źródłach pisanych w w 1370 roku. Posiadała ona własną parafię, ale murowany kościół zbudowany został dopiero w 1480 roku, z fundacji Jana Zaremby, kasztelana kaliskiego. Nieco wcześniej, w latach 1468 – 1471 ufundowano przy kościele mansjonarzy oraz prepozyta, przez co pod koniec XV wieku świątynia nazywana była kolegiatą. Przebudowę kościoła przeprowadzono na początku XIX stulecia.

Architektura

   Kościół zbudowano w północnej części wsi, z cegły w układzie gotyckim, przy użyciu zendrówki, jako budowlę jednonawową na planie krótkiego prostokąta o wymiarach 13,8 x 16,9 metrów, z zamkniętym trójbocznie, węższym i niższym prezbiterium po stronie wschodniej, oraz z zakrystią i skarbczykiem dostawioną do jego ściany północnej.
   Zewnętrzne elewacje nawy i prezbiterium opięte zostały uskokowymi przyporami. Zachodnią fasadę zwieńczono szczytem z regularnym podziałem parą czworokątnych sterczyn i dwoma pilastrami. Szczytem, a w zasadzie półszczytem, zamknięto także od zachodu i wschodu zakrystię. Okna kościoła zamknięto ostrołukami, obustronnie rozglifiono, a ościeża w zakrystii oprofilowano.
   Wejście do kościoła wiodło od zachodu i południa, poprzez ostrołucznie zamknięte, profilowane portale. Kolejny portal komunikował zakrystię z prezbiterium. Nie wiadomo czy w średniowieczu, pomimo wybudowania przypór, założono wewnątrz kościoła sklepienia. Nawę od prezbiterium oddzielono ostrołuczną arkadą tęczy.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego niezmieniony, późnogotycki układ przestrzenny, pozbawiony nowożytnych aneksów lub dobudówek. Przekształcony został natomiast w większości szczyt zachodniej fasady i część okien, a nad szczytem wschodnim założono wieżyczkę na sygnaturkę. Wnętrza przykrywają XIX-wieczne sklepienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.
Tomala J., Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, tom 1, architektura sakralna, Kalisz 2007.