Jerzmanowo – kościół św Jadwigi

Historia

Kościół św Jadwigi w Jerzmanowie po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1316 roku. Z okresu tego pochodzi prezbiterium. Wieżę i zakrystię dobudowano w połowie XV wieku. W końcu XVI wieku powstała kruchta południowa i podwyższono wieżę. W 1529 roku na ponad sto lat przejęty został przez ewangelików. W 1706 roku wzniesiono nową zakrystię, a w 1835 roku przedłużono empory.

Architektura

Jest to budowla gotycka, jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium na planie prostokąta. Od strony zachodniej umieszczona została czworoboczna wieża. Podobnie jak prezbiterium jest ona wzmocniona przyporami. Po północnej stronie prezbiterium wznosi się gotycka zakrystia z XV wieku, natomiast przy południowej ścianie nawy przebudowana kruchta z XVI stulecia. We wnętrzu zobaczyć można sklepienie krzyżowo-żebrowe oraz gotyckie sakramentarium z XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.