Jaszkowo – kościół św Barbary

Historia

   Gotycki kościół św. Barbary wzniesiony został przed 1463 rokiem z fundacji rodu Borków z Gryżyny. W pierwszej połowie XVI wieku został przebudowany i powiększony przez rodzinę Ostrorogów Lwowskich. Pod koniec XVI wieku oddany został luteranom. W ręce katolików powrócił w 1622 roku. W XVIII wieku budynek został odnowiony.

Architektura

   Jest to świątynia murowana z cegły, na fundamencie kamiennym, jednonawowa, na rzucie prostokąta, trójprzęsłowa. Dwuprzęsłowe, węższe od nawy prezbiterium zamknięte jest trójbocznie. Od północy przylega zakrystia z przedsionkiem. Korpus wzmocniony został uskokowymi szkarpami. Nakryty jest dachem dwuspadowym, zamkniętym szczytami schodkowymi: ze sterczynami od zachodu i z pobielanymi płycinami od wschodu. Prezbiterium nakryte dachem pięciopołaciowym z kalenicą wchodzącą we wschodni szczyt korpusu. W elewacji południowej nawy znajdują się ostrołukowe okna i portal rozdzielone uskokowymi przyporami. Nad oknami zobaczyć można tynkowany fryz, a nad gzymsem koronującym, gotycka wystawka zwieńczona szczytem ze sterczynami. Nawę od prezbiterium oddziela niski ostrołukowy otwór tęczowy. Oba pomieszczenia przykryte są sklepieniami gwieździstymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Województwo poznańskie, Ruszczyńska.T,  Sławska A., Warszawa 1961.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. Św. Barbary Jaszkowo.