Jaszkotle – kościół Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Historia

   Istnienie parafii w Jaszkotlu potwierdzone zostało w dokumentach pisanych 1309 roku, jednak obecny kościół wzniesiony został dopiero w 1473 roku, co potwierdza data i znak mistrza kamieniarskiego na zworniku sklepienia prezbiterium. W pierwszej połowie XVI wieku świątynia została przejęta przez protestantów, którzy powiększyli ją o północną kruchtę i emporę. W 1653 roku kościół rekatolicyzowano i zaopatrzono w barokowe wyposażenie. Po 1723 roku nawę nakryto nowożytnym sklepieniem, powiększono otwory okienne, wzniesiono wewnątrz empory, a w wieży ponad zakrystią usytuowano lożę patronacką. W latach 1891-1892 budowlę poddano gruntownemu remontowi w trakcie którego wzniesiono nową kruchtę zachodnią.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę orientowaną na linii wschód – zachód, składającą się z krótkiej nawy oraz węższego prostokątnego w planie prezbiterium do którego od północy dostawiono zakrystię i umieszczoną nad nią czworoboczną wieżę. Szczyty nawy i prezbiterium udekorowano prostymi blendami, umieszczonymi po trzy na każdej elewacji. Wewnątrz jednoprzęsłowe prezbiterium przykryto sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Mieści się w nim późnogotyckie sakramentarium z końca XV wieku. W nawie pierwotnie późnogotyckie sklepienie oparte było na środkowym pojedynczym filarze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Jaszkotle.