Jarzyce – kościół Matki Bożej

Historia

   Osada Jarzyce wzmiankowana była w 1278 roku w dokumencie biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichena pośród wsi uposażenia klasztoru cysterek w Koszalinie. Prawdopodobnie istniał już w niej wówczas kościół, odnotowany w 1300 roku pod patronatem Friedricha i Ulricha von Bevenhausenów. Zachowały się również z okresu średniowiecza imiona dwóch proboszczów: Grzegorza Kalybe z drugiej połowy XIV wieku oraz Jana Morle z końca XV wieku. W okresie reformacji kościół przejęty został przez protestantów, przy czym pastorem ewangelickim już w 1521 roku został niejaki Joachim Baumann. Po zakończeniu drugiej wojny światowej zniszczony budynek został przekazany parafii rzymskokatolickiej dopiero w 1974 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z cegły i kamienia eratycznego na planie prostokąta bez wyodrębnionego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Od strony zachodniej dostawiono do niego czworoboczną wieżę, pierwotnie przykrytą zapewne dachem czterospadowym. Korpus nawowy zwieńczono dachem dwuspadowym. Portal bramny w zachodniej fasadzie wieży umieszczono w uskokowej niszy zwieńczonej u góry trójliściem i ostrołukiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.