Jaczów – kościół Apostołów Szymona i Judy

Historia

   Pierwotny kościół w Jaczowie zbudowany został w XIII wieku. Świątynia ta wzmiankowana była w 1291 roku. W XIV wieku została gruntownie przebudowana, a w kolejnym stuleciu powiększona o nowe prezbiterium i w XVI wieku o kruchtę. Nowożytną renowację połączoną z dobudowaniem zakrystii przeprowadzano w XVIII wieku, następnie w latach 1872, 1931 i 2002.

Architektura

   Kościół z XIV wieku był prostą budowlą składającą się z prostokątnej w planie nawy,  przy budowie której wykorzystano północne fragmenty starszej świątyni z XIII wieku. W zachodnią część korpusu wtopiono smukłą czworoboczną wieżę. W XV stuleciu wzniesiono nowe czworoboczne prezbiterium, nieco węższe od korpusu nawowego i podobnie jak on wzmocnione przyporami. W jego wnętrzu założono sklepienie krzyżowo – żebrowe, natomiast w nawie późnogotyckie sklepienie sieciowe. W XVI wieku do południowej ściany nawy dostawiono kruchtę, zwieńczoną szczytem ze sterczynami. W jego blendach pierwotnie stały późnogotyckie figury świętego Wawrzyńca, Jana i Barbary z drugiej połowy XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół fil. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Jaczów.