Iwkowa – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

Kościół Nawiedzenia NMP w Iwkowej został wzniesiony pod koniec XV wieku, na miejscu starszej, XIV-wiecznej świątyni. W 1619 roku uległ powiększeniu przez dobudowanie niewysokiej wieży, a jego wnętrze ozdobiono wówczas polichromiami.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną w konstrukcji zrębowej, bez użycia gwoździ. Składa się z prostokątnej, zbliżonej do kwadratu nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium od strony wschodniej i dobudowanej od zachodu niskiej wieży o konstrukcji słupowej. Od strony północnej prezbiterium umieszczono małą zakrystię. Kościół zachował gotycką bryłę z wysokim, stromym dachem, wspólnym także dla wieży. Wewnątrz zastosowano stropy płaskie z zaskrzynieniami. W nawie zachowały się dwa cenne portale z XV wieku, zwieńczone łukami wyciętymi w trójliść. Do najcenniejszych zabytków kościoła należą rzeźby na belce tęczowej: krucyfiks oraz postacie Matki Bożej i Jana Ewangelisty z XV wieku. Do naszych czasów przetrwały także fragmenty późnorenesansowej polichromii figuralnej. W oknie prezbiterium znajdował się witraż z Matką Boską z pierwszej połowy XV wieku, lecz został przeniesiony do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, a na jego miejsce umieszczono kopię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.