Iwkowa – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

   Kościół Nawiedzenia NMP w Iwkowej został wzniesiony pod koniec XV wieku, na miejscu starszej, XIV-wiecznej świątyni (pierwsza wzmianka o wsi należącej do dóbr królewskich pojawiła się w dokumencie z 1334 roku). W 1619 roku kościół uległ powiększeniu przez dobudowanie niewysokiej wieży, a jego wnętrze ozdobiono wówczas polichromiami.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną w konstrukcji zrębowej, bez użycia gwoździ. Składa się z prostokątnej, zbliżonej do kwadratu nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium od strony wschodniej i dobudowanej od zachodu niskiej wieży o konstrukcji słupowej. Od strony północnej prezbiterium umieszczono małą zakrystię. Kościół zachował gotycką bryłę z wysokim, stromym dachem, wspólnym także dla wieży.
   Wewnątrz świątyni zastosowano stropy płaskie z zaskrzynieniami, a górne partie ścian prezbiterium związano z konstrukcją dachu za pomocą zaczepów. W nawie umieszczono dwa portale z XV wieku, zwieńczone łukami wyciętymi w trójliść.

Stan obecny

   Do najcenniejszych zabytków zachowanego średniowiecznego wyposażenia kościoła należą rzeźby na belce tęczowej: krucyfiks oraz postacie Matki Bożej i Jana Ewangelisty z XV wieku. Do naszych czasów przetrwały także fragmenty późnorenesansowej polichromii figuralnej. W oknie prezbiterium znajdował się witraż z Matką Boską z pierwszej połowy XV wieku, lecz został przeniesiony do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, a na jego miejsce umieszczono kopię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.