Iława – kościół Przemienienia Pańskiego

Historia

   Kościół Przemienienia Pańskiego w Iławie zbudowany został w latach 1317-1325 w stylu gotyckim. Pierwotnie pełnił funkcję kościoła zakonnego, a jego patronem był św. Mikołaj. Pełnił również rolę głównego kościoła parafialnego miasta i mimo, że parafia znajdowała się pod patronatem krzyżackim, faktyczną opiekę nad kościołem sprawowali miejscowi mieszczanie. W 1550 roku  przy prezbiterium dobudowano gotycko – renesansową wieżę, natomiast w 1624 roku kruchtę od strony północnej. W następnych stuleciach był parokrotnie remontowany i przebudowywany, zwłaszcza po pożarach z lat 1706 i 1753 i pod koniec XIX wieku.

Architektura

   Jest to kościół gotycki, orientowany, jednonawowy, murowany z cegły i posadowiony na cokole z granitowych głazów. Wzniesiono go na planie prostokąta z korpusem nawowym o wymiarach 14,8 na 20,2 metrów oraz węższym i niższym prezbiterium. Przy prezbiterium od strony północnej dostawiono kwadratową wieżę o wysokość 27 metrów. Ozdobiono ją tynkowanymi wnękami, płycinami i oknami różnej wielkości, a zwieńczono szczytem schodkowym. Całość przykryto dachem dwuspadowym. Podobnymi, stromymi dachami dwuspadowymi, pokrytymi dachówką, zamknięto nawę i prezbiterium. Korpus budowli został oszkarpowany, a jego ściany podzielono smukłymi oknami o kształcie ostrołukowym. Ściany udekorowano tynkowanymi wnękami, pasami blend, gzymsem podokapowym, a także szczytami sterczynowymi. Do wnętrza prowadzą dwa gotyckie, bogato profilowane portale ostrołukowe z XIV wieku. Wnętrza przykryto stropami płaskimi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie.