Homole – zamek

Historia

Zamek zbudowany został w połowie XIV wieku przez Ticzka Panewitza, pochodzącego z okolic Broumova w Czechach. Od końca XIV wieku należał do Dittricha von Janovitz, potem jego brata Johanna, a od 1427 roku do Mikulasza Trczki, zwolennika husyckich taborytów, co uchroniło zamek od zniszczenia. Po wojnach husyckich, od 1454 roku stał się własnością Jerzego z Podiebradu, by w końcu zostać odsprzedanym Hildebrandowi von Kauffungowi z Łużyc, który odłączył warownię od korony czeskiej. Zamek stał się tym samym stolicą niewielkiego tzw. państewka homolskiego obejmującego parędziesiąt okolicznych wsi i miasteczek. Potomkowie Kauffunga stali się z czasem rycerzami-rabusiami, co spowodowało, że ich suwerenność przestała być tolerowana. W 1534 roku wojska cesarskie zdobyły zamek, który następnie skonfiskowano, a ostatniego właściciela stracono. Od tego czasu zamek popadł w ruinę.

Architektura

Wzniesiony na płaskim szczycie góry, zamek składał się z nieregularnego wieloboku obwodu murów, wykonanych z miejscowego piaskowca. Jego głównym elementem była usytuowana centralnie, wolno stojącą wieża typu bergfried. Od południa znajdował się dom mieszkalny, a w części północnej budynki gospodarcze.

Stan obecny

Do obecnych czasów zachował się jedynie fragment wieży i kilkumetrowy odcinek muru zewnętrznego oraz ślady suchej fosy. Teren zamkowy jest ogólnie dostępny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.