Gubin – ratusz

Historia

   Pierwsze wzmianki o ratuszu w Gubinie pochodzą z 1276 roku, lecz obecną budowlę zaczęto wznosić w połowie XIV wieku. Obradowali w nim miejscy radni i urzędowali ławnicy, a od 1335 roku zasiadał burmistrz. Na przestrzeni lat budynek ratusza wielokrotnie przebudowywano. W 1502 roku powiększono go o późnogotyckie wschodnie skrzydło oraz dobudowano wieżę. W latach 1671-1672 dokonano przebudowy w stylu późnorenesansowym. Przekształcona budowla gościła w swoich murach takie znamienitości jak: Zygmunta I Starego, Augusta II Mocnego, a w 1712 roku cara Piotra I Wielkiego. W czasie II Wojny Światowej zabytek został poważnie zniszczony; odbudowano go w latach 1976-1986.

Architektura

   Średniowieczny ratusz był piętrowym budynkiem na planie prostokąta o jednej sali we wszystkich kondygnacjach i ostrołukowym podcieniu w przyziemiu, od strony zachodniej. Sklepienia krzyżowe w piwnicy i na wyższych kondygnacjach oparto na centralnie umieszczonym filarze. W 1502 roku budynek przedłużono w kierunku wschodnim i zwieńczono schodkowym szczytem zdobionym blendami. Po stronie wschodniej dostawiono wówczas wysmukłą, czworoboczną wieżę, z elewacjami urozmaiconymi półkoliście zwieńczonymi blendami, ostrołucznymi oknami  fryzami. Podobnie bogatą dekorację otrzymały dwa flankujące wieżę, zwieńczone sterczynami półszczyty.

Stan obecny

   Ratusz mimo, iż znacząco przebudowany, daje wyobrazić sobie swój pierwotny średniowieczny wygląd. Obecnie składa się z dwóch prostokątnych skrzydeł z których jedno jest budowlą średniowieczną. Do jej południowej części dostawiona jest wysmukła wieża, ozdobiona układem półkolistych blend. Budynek posiada cztery renesansowe szczyty oraz jeden, częściowo przysłonięty wieżą, gotycki. We wnętrzach zachowały się gotyckie pomieszczenia piwniczne i parterowe ze sklepieniami gwiaździstymi i sieciowymi. Ratusz jest dziś siedzibą placówek kulturalno-oświatowych miasta, znajdują się tam między innymi biblioteki oraz Gubiński Dom Kultury.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.
Pawlak R., Polska. Zabytkowe ratusze, Warszawa 2003.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.