Gryżyna – kościół św Marcina

Historia

Kościół św. Marcina został wzniesiony w czwartej ćwierci XIII wieku z inicjatywy i fundacji Wojsława Borka, właściciela wsi. Pierwotnie był to kościół parafialny, a od XVII wieku filialny. Ostatni remont świątyni przeprowadzono w latach 1737-1738, od końca XVIII wieku popadał on w ruinę. W 1953 roku ruiny  były konserwowane.

Architektura

Kościół był budowlą wczesnogotycką, jednonawową,  orientowaną, składającą się z nawy i węższego prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Świątynia została wzniesiona z kamieni polnych o nieregularnych kształtach łączonych zaprawą.  Do wnętrza nawy prowadziły dwa portale, zachodni i południowy, zamknięte łukami ostrymi. W południowej ścianie nawy i prezbiterium znajdowały się trzy okna, ściana północna nie posiadała otworów okiennych. Po stronie wschodniej znajdowało się pojedyncze, ostrołukowe okno.

Stan obecny

Do dziś zachowały się mury obwodowe kościoła o wysokości sięgającej 7 metrów. W prezbiterium widoczne są nikłe ślady osadzenia sklepienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego