Gronowo – kościół św Mikołaja

Historia

   Gotycki kościół w Gronowie zbudowany został w XIV wieku. Późnorenesansową wieżą dostawiono w pierwszej połowie XVII wieku. Został  poważnie uszkodzony w XVII wieku w czasie wojny polsko – szwedzkiej. W 1750 roku dokonano jego renowacji, przekształcając przy okazji prezbiterium. Patronami świątyni byli starostowie kowalewscy.

Architektura

   Jest to obiekt orientowany, wzniesiony na cokole, murowany z cegły o układzie gotyckim z częściowym  użyciem kamienia polnego w prezbiterium, ścianie zachodniej nawy i podmurówce wieży. Składa się z prostokątnej, trójprzęsłowej nawy z węższym i niższym, prosto zamkniętym prezbiterium od wschodu, oraz z kwadratowej, trójkondygnacyjnej wieży od zachodu. Po stronie północnej umieszczono zakrystię, a po południowej nowożytną już kruchtę. Otwory okienne oraz wejście do zakrystii i z kruchty do nawy posiadają zwieńczenia ostrołukowe, w tym z zakrystii i kruchcie bocznej dwuuskokowe. Ściany boczne korpusu zwieńczono profilowanym, tynkowanym gzymsem. Korpus, prezbiterium i kruchta kryte są osobnymi dachami dwuspadowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa gronowo.parafia.net.pl, Gronowo – parafia p.w. Świętego Mikołaja.