Grodków – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała w Grodkowie wybudowany został w stylu wczesnogotyckim w XIII wieku. Wzniesiony kościół był murowany, jednonawowy, bez kaplic i wieży. Jego fundatorem był najprawdopodobniej Henryk IV Probus. W 1363 roku kościół został rozbudowany. Ze starej budowli powstało prezbiterium, a do niego dobudowano nawę główną i dwie nawy boczne. Obok kościoła wybudowano wieżę dzwonniczą. Do 1473 roku kościół nosił wezwanie Najświętszej Marii Panny albo Wniebowzięcia NMP. W XVI wieku został przejęty przez protestantów, którzy po stu latach musieli oddać obiekt. W XVII wieku kościół przebudowywano, jednak w roku 1893 nastąpiła jego regotyzacja.

Architektura

   Gotycki kościół św. Michała w Grodkowie złożony jest z trójnawowego, czteroprzęsłowego bazylikowego korpusu z kaplicami przy nawach bocznych oraz dwukondygnacyjnego, trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Przy prezbiterium od południa mieści się stara zakrystia z XIII wieku, a od północy nowa zakrystia z XV-XVI stulecia. W narożniku prezbiterium i nawy południowej znajduje się cylindryczna wieżyczka schodowa. Od zachodu do korpusu dostawiona jest masywna czworoboczna wieża podzielona gzymsami na kondygnacje. Wieżę wieńczy krenelaż i nakrywa ostrosłupowy hełm. Na zewnątrz prezbiterium, nawy boczne i zakrystia opięte są przyporami, nawa główna opięta jest lizenami. Prezbiterium zdobi w połowie wysokości fryz kratkowy.
   Wnętrze kościoła oświetlają okna ostrołukowe, dwu i trójdzielne z maswerkami. Wschodni szczyt prezbiterium zdobią trzy ostrołukowe blendy. W kościele zachowały się cztery portale gotyckie. Z nich najbardziej okazały prowadzi z prezbiterium do zakrystii. Wewnątrz prezbiterium nakrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe z rzeźbionymi zwornikami. Kaplice boczne i kruchty nakrywają także sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawa główna otwarta jest do naw bocznych ostrołukowymi arkadami, wspartymi na prostokątnych filarach. Ostrołukowa jest też tęcza oraz arkady łączące kaplice i kruchty z nawami bocznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.