Grobla – kościół św Anny

Historia

   Kościół św. Anny w Grobli zbudowany został prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W XV lub XVI wieku został gruntownie przebudowany. Pod koniec XVI stulecia z nastaniem reformacji, kiedy protestanci stanowili większość wsi, kościół przeszedł w ręce gminy ewangelickiej. Był remontowany w XIX wieku oraz w latach 1903-1904, 1960 i 1970. W trakcie któryś z nowożytnych prac powiększeniu uległy otwory okienne.

Architektura

   Kościół powstał jako wzniesiona z kamienia polnego budowla orientowana względem stron świata, salowa, z krótką nawą na planie prostokąta i węższym prezbiterium po stronie wschodniej do którego od północy dostawiono zakrystię. Prezbiterium wzmocniono zewnętrznymi, masywnymi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Południowa ściana nawy oprócz dwóch okien przepruta została gotyckim ostrołukowym portalem wejściowym zwieńczonym trzema płaskorzeźbami w  postaci sterczyn. W narożnikach pod dachem znalazły się ciekawe maski – maszkarony.
   Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, spiętym zwornikiem w postaci gryfa i opartym na rzeźbionych konsolach. Każdą z nich uformowano na kształt ludzkiej twarzy o dość indywidualnych cechach wyglądu. Zakrystia, do której prowadzi późnogotycki portal siodłowy, otrzymała sklepienie kolebkowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa dokumentyslaska.pl, Grobla (Gräbel), gm. Paszowice, pow. Jawor.