Gosławice – zamek

Historia

Budowę zamku w Gosławicach łączyć można z biskupem poznańskim Andrzejem Łaskarzem, który około 1418 roku rozpoczął wznoszenie swej rezydencji. Zamkiem wraz z wsią należał potem do wielu rodzin wielkopolskich. Z badań archeologicznych wynika, że został zniszczony w okresie „potopu szwedzkiego”, a na początku XIX wieku zrujnowany obiekt wszedł w skład zabudowy folwarku i został częściowo przerobiony na browar.

Architektura

Pierwotny ceglany zamek składał się z dwóch równolegle do siebie ustawionych dwukondygnacyjnych i dwuizbowych na każdym piętrze domów, połączonych trzecim, zamykającym wewnętrzny dziedziniec o szerokości 8 metrów. Całe czworoboczne założenie miało wymiary 22×25 metrów. Strzelnice w zewnętrznych ścianach domów świadczą o jego obronnym charakterze. W II fazie rozbudowy w pierwszej połowie XV wieku zamek rozbudowano i dodano dansker. Powstał czworobok murów zewnętrznych o wymiarach 38×42 metry. W narożach nowego muru obwodowego wzniesiono nadwieszane, cylindryczne wieżyczki, być może połączone z gankiem strzeleckim. Mur wschodni wzmocniono, pogrubiając go do 2,3 metra. Bramę w kurtynie północnej poprzedzał zwodzony most.

Stan obecny

Wyremontowany w okresie powojennym zamek, składający się z muru obwodowego oraz dwóch bielonych piętrowych budynków jest dziś siedzibą Muzeum Okręgowego w Koninie. W gotyckich piwnicach mieści się stała i czasowa wystawa archeologiczna, a w górnych pomieszczeniach m.in. znalazły miejsce ekspozycje obrazującą dzieje Konina.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.