Gościszów – kościół Matki Boskiej

Historia

Kościół parafialny NMP i św Jana Chrzciciela, obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej jest jedną z najstarszych świątyń na Śląsku. Zbudowany został pomiędzy rokiem 1200 a 1250. Romański kościół uległ w XVI i XVII wieku znacznym modyfikacjom. Dobudowano wieżę i przedłużono prezbiterium, które pierwotnie było o połowę krótsze. W trakcie przebudowy zachowano jednak romańskie zakończenie, które rozebrano, a następnie zmontowano po przedłużeniu murów.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej, wydłużonej nawy, oraz prostokątnego, węższego prezbiterium z zakończeniem trójbocznym. Wzniesiony został z z ciosanego piaskowca. Elewacje apsydy wyróżniono bogatymi zdobieniami, w narożach umieszczając smukłe kolumienki dźwigające ozdobiony gzyms. Poniżej umieszczono fryz z motywami roślinnymi i zoomorficznymi. Otwory okienne zostały przekształcone w okresie późnogotyckim i nowożytnym z wyjątkiem zachodniego w prezbiterium i wschodniego w nawie. Ostrołukowy portal w elewacji północnej pochodzi z okresu gotyckiego. Wnętrze nawy nakryte jest stropem, natomiast w prezbiterium zachowało się oryginalne sklepienie krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.