Gorzesław – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół w Gorzesławiu wzniesiono przed 1376 rokiem, kiedy to był po raz pierwszy wspominany w dokumentach pisanych. W XVI stuleciu został powiększony o wieżę. Jego nowożytne renowacje przeprowadzano w latach 1825, 1895 i 1898-1899 kiedy to przekształcono górną część wieży i nieznacznie podwyższono mury nawy oraz dobudowano kruchtę i aneks.

Architektura

   Kościół składa się z obszernego korpusu nawowego oraz węższego prezbiterium o trójbocznym zakończeniu po stronie wschodniej. Do jego północnej ściany w XVI wieku dostawiono czworoboczną wieżę. Zarówno korpus nawowy jak i prezbiterium wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna, pierwotnie zdobione maswerkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.