Góra – zamek

Historia

   Zamek zbudowano w południowej części miasta na przełomie XIV i XV wieku z inicjatywy Piastów cieszyńskich, do których wówczas należało miasto. W 1375 roku nastąpił podział miasta na dwie części między spadkobierców Jana ścinawskiego i Wacława czeskiego. Zamek stanowił wówczas własność wspólną księcia i cesarza. Kolejny podział posiadłości książąt cieszyńskich nastąpił w 1442 roku, kiedy to połowa Głogowa i Góra przypadły Władysławowi cieszyńskiemu. Późniejsze dzieje zamku są słabo znane, wiadomo jedynie, iż w 1491 roku właścicielem zamku i miasta był Jan Olbracht, późniejszy król Polski. W 1499 roku Władysław Jagiellończyk przekazał księstwo królewiczowi Zygmuntowi Jagiellończykowi, w 1508 roku Zygmunt oddał księstwo Władysławowi II Jagiellończykowi, a ten wcielił je do Korony czeskiej. Budynek najprawdopodobniej został rozebrany około 1770 roku.

Architektura

   Zamek włączony był w obwód obwarowań miejskich w południowo – zachodniej części Góry, a jego formę oparto na planie regularnego czworoboku. Prawdopodobnie był piętrowy i kryty dachem dwuspadowym. Wystawał nieco poza lico murów miejskich. W XVII wieku w skład jego zabudowań wchodziła także stajnia, młyn, zbrojownia i szopy.

Stan obecny

   Obiekt który nazywany jest dzisiaj zamkiem w rzeczywistości jest basztą murów obronnych. W XIX wieku budowle przekształcono na więzienie niszcząc pierwotny podział wnętrz. Obecnie niezagospodarowany i zaniedbany, może być zwiedzany jedynie z  zewnątrz. Faktyczny zamek nie przetrwał do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.