Góra – kościół św Barbary

Historia

   Prawdopodobnie kościół św Barbary pochodzi z końca XV wieku i został ufundowany przez zamożną rodzinę Brodeckich, która była właścicielem Góry przed 1493 rokiem. Pierwsza źródłowa informacja o kościele pochodzi z 1596 roku. W latach 1598-1638 w kościele sprawowano nabożeństwa protestanckie, lecz w wyniku rekatolizacji, którą podjęli Habsburgowie, kalwini zostali zmuszeni do opuszczenia Góry i całej ziemi pszczyńskiej. W 1950 roku kościół został znacząco rozbudowany przez przesunięcie wieży, dodanie nawy i otoczenie sobotami.

Architektura

   Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, częściowo na podmurowaniu ceglanym. Prezbiterium, będące pierwotnie kaplicą, zamknięte jest trójbocznie. Nawa, szersza i wyższa od prezbiterium, wybudowana została na rzucie prostokąta. Przy niej została dostawiona wieża o ścianach podbitych gontem, częściowo wtopiona w korpus kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.