Gołymin – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Parafia w Gołyminie powstała w pierwszej połowie XV wieku, a murowany kościół wzniesiono przed 1458 rokiem, kiedy to został po raz pierwszy odnotowany w źródłach pisanych. Kościół wzniesiono zapewne z fundacji szlacheckiej miejscowego rodu Gołyńskich, najprawdopodobniej przy skorzystaniu z warsztatów budowlanych pochodzących z regionu państwa krzyżackiego (o czym świadczyłaby dobra jakość wykonania oraz układ przestrzenny, czy też niektóre detale architektoniczne podobne do kościołów po północnej stronie granicy).
   W 1756 roku odnotowano, że kościół znajdował się w złym stanie, a w 1781 roku dodano, że dach się wali a podłoga przegniła. W 1806 roku wieś Gołymin spłonęła w czasie bitwy, zaś kościół miał zostać uszkodzony, zapewne także przez pożar. Odbudowano go około 1820 roku. W trzeciej ćwierci XIX wieku dostawiono kruchty (na miejscu starszych) i wymieniano strop. Przed 1935 roku przekształcono wnętrze kościoła, między innymi przesklepiając prezbiterium.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z cegły w układzie gotyckim, z murami uzupełnianymi kamieniami polnymi i kamieniem młyńskim, a także mocno wypaloną cegłą zendrówką. Ta ostatnia utworzyła romboidalne wzory, nie wszędzie regularne. Bryła kościoła składała się pierwotnie z korpusu na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Po wschodniej stronie ściany północnej dobudowana została gotycka zakrystia, nie zlicowana ze ścianą wschodnią korpusu.
   W narożach i przy dłuższych ścianach kościół został wzmocniony przyporami, umieszczonymi ukośnie i prostopadle do osi wzdłużnej. Dwuspadowy dach oparto na dwóch okazałych szczytach: wschodnim i zachodnim. Otrzymały one podział na siedem osi, poprzez rozdzielenie ustawionymi pod kątem filarkami, górą przechodzącymi w sterczyny. Pomiędzy filarkami umieszczono gęsto rozmieszczone, przeważnie zgrupowane parami blendy o półkolistych i dwułucznych zamknięciach, a pomiędzy sterczynami małe wimpergi z okulusami.
   Główne wejście do kościoła umieszczono od zachodu, we wnęce zamkniętej  łukiem w ośli grzbiet. Portal do zakrystii osadzono w wysokiej wnęce z dwoma łukami. Wnętrze nakryto drewnianą, otwartą więźbą dachową, natomiast zakrystię i skarbczyk sklepieniami krzyżowymi  z żebrami o przekroju prostokąta. Wewnątrz korpusu jednoprzęsłowe prezbiterium wyodrębnione zostało parą przyściennych półfilarów od trójprzęsłowej części środkowej i zachodniej przeznaczonej dla świeckich.

Stan obecny

   Kościół posiada bardzo podobny wygląd do nieodległej fary w Bożewie, jest jednak od niej nieco większy (prostokątny korpus z wewnętrznie wyodrębnionym prezbiterium, formy szczytów, portal zachodni). Cechą charakterystyczną kościoła są zachowane dwa wspaniałe gotyckie szczyty. Dodatkami nowożytnymi są kruchty. Wystrój współczesny (neogotycki) posiada wnętrze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Herrmann C., Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Petersberg 2015.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, województwo warszawskie, zeszyt 1, Ciechanów i okolice, red. I.Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1977.
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.