Golub Dobrzyń – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św Katarzyny w Golubiu wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku.  Niestety już w 1414 roku budowla stała się ofiarą działań wojennych. Odrestaurowany starannie z nakazu biskupa Arnolda, uległ powtórnie poważnemu uszkodzeniu w 1689 roku, kiedy to piorun uderzył w wieżę niszcząc ornamentację i gzymsy. Staraniem ówczesnego proboszcza Szeflera wieżę odbudowano, ale już w innym stylu.

Architektura

Budowla pierwotna obejmowała tylko dzisiejsze prezbiterium, które powstało już w roku 1293. W latach 1320 – 1350 kościół został znacznie powiększony przez dobudowanie nawy ze stropem drewnianym oraz potężnej wieży o szerokości 8,9 metra. Do nawy przybudowano ponadto dwie kaplice, z których południowa, zakończona później attyką, otrzymała nisko umieszczoną ostrołukową ślepą arkadę, północna zaś dach pulpitowy, stanowiący przedłużenie dachu kościoła. Z początków kościoła zachowały się: późnogotyckie okucia drzwi, granitowe naczynie na wodę znajdujące się przy drzwiach oraz nagrobek Krzysztofa Kostki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego