Golub Dobrzyń – dom podcieniowy

Historia

Podcieniowy dom “Pod Kapturem” pochodzi z 1771 roku. Jest ostatnią pozostałością budynków, które od średniowiecza do XVII/XVIII wieku otaczały cały rynek. Prawdopodobnie początkowo służył jako karczma i zajazd, bowiem znajduje się przy dawnym wjeździe do miasta. Domy tego typu były cechą charakterystyczną miast polskich.

Architektura

Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony, w oszalowanej konstrukcji zrębowej. Przykrywa go dwuspadowy dach z podcieniem na trzech słupach od strony frontowej. Od tylnej strony posiada parterową oficynę. Wnętrze domu jest jednoprzestrzenne, przykryte belkowym stropem. Belki podparte są trzema podciągami na słupach z mieczami. Dawna kuchnia mieści się u podstawy szerokiego komina. Mury piwnicy wykonano z otoczaków i wapiennej zaprawy. Wejście do niej znajduje się na zewnątrz, pod podcieniem.

Stan obecny

Dom “Pod Kapturem” jest jedynym zachowanym budynkiem tego typu w zabudowie miasta, pomimo iż na początku XX wieku istniały jeszcze inne. Obecnie mieści się w nim punkt informacji turystycznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Dom „Pod Kapturem” w Golubiu-Dobrzyniu.
Strona internetowa golub-dobrzyn.pl, Domek z podcieniami.