Golub Dobrzyń – dom podcieniowy

Historia

   Podcieniowy dom „Pod Kapturem” wzniesiono w 1771 roku. Prawdopodobnie początkowo służył jako karczma i zajazd, bowiem usytuowano go przy dawnym wjeździe do miasta. Domy tego typu były cechą charakterystyczną miast polskich.

Architektura

   Dom wzniesiono jako budowlę parterową, częściowo podpiwniczoną, w oszalowanej konstrukcji zrębowej. Przykrył go dwuspadowy dach z podcieniem na trzech słupach od strony frontowej, skierowanej ku rynkowi na południu. W tylnej części posiadał parterową oficynę. Wnętrze domu rozplanowano jako jednoprzestrzenne, przykryte belkowym stropem. Belki podparte zostały trzema podciągami na słupach z mieczami. Dawna kuchnia mieściła się u podstawy szerokiego komina. Mury piwnicy wykonano z otoczaków i wapiennej zaprawy. Wejście do niej ulokowano na zewnątrz, pod podcieniem.

Stan obecny

   Dom „Pod Kapturem” jest jedynym zachowanym budynkiem tego typu w zabudowie miasta, pomimo iż na początku XX wieku istniały jeszcze inne. Jest ostatnią pozostałością budownictwa, które od średniowiecza do XVII/XVIII wieku otaczało cały rynek. Obecnie mieści się w nim punkt informacji turystycznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Dom „Pod Kapturem” w Golubiu-Dobrzyniu.
Strona internetowa golub-dobrzyn.pl, Domek z podcieniami.