Golice – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku, a pierwsza wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z 1337 roku. W XVII wieku na kamiennej podstawie wieży dobudowano drewnianą dzwonnicę, ale została ona zniszczona w wyniku pożaru w 1972 roku, a podczas odbudowy nie zdecydowano się na jej ponowne wzniesienie. Przebudowie kościół uległ również w XIX stuleciu.

Architektura

   Orientowany, jednonawowy kościół zbudowano z kamienia polnego na planie prostokąta z wyodrębnionym czworobocznym, węższym chórem i wieżą zachodnią tej samej szerokości co nawa. Był to typowy budynek wczesnego sakralnego budownictwa wiejskiego, przykryty dachem dwuspadowym.
   Wszystkie ściany kościoła wymurowano z dokładnie obrobionych kwadr granitowych łączonych zaprawą wapienną, ułożonych w regularne poziome warstwy. Prezbiterium, nieco węższe od nawy  (7 x 6,5 metra), otrzymało w planie kształt zbliżony kwadratu. Nawie także nadano plan zbliżony do kwadratu o wymiarach 9,5 x 9,3 metra. Wieża zachodnia wzniesiona została na planie prostokąta, z szerokością i wysokością równą nawie. Jedynie jej mury, dochodzące do 2,1 metra grubości, świadczyły o planowanym wyniesieniu wieży znacznie ponad mury nawy.
   Pierwotne okna kościoła były niewielkie, wąskie, podłużne i ostrołukowo zamknięte. Elewacja wschodnia przepruta została trzema takimi otworami, ułożonymi piramidalnie. Motyw ten powtórzony został w szczycie wschodnim, zdobionym trzema podłużnymi blendami osadzonymi w płytkiej niszy, flankowanej przez dwie pary ostrołukowych, podłużnych blend. Ostrołukowy portal wejściowy umieszczono po stronie południowej i zachodniej. Kolejny, obecnie zamurowany znajdował się po stronie północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Golice ( Grüneberg ).