Gniezno – kościół Świętej Trójcy

Historia

   Kościół farny pod wezwaniem św. Trójcy powstał około 1420–1430 roku. W 1613 roku, w okresie jarmarku św. Wojciecha w Gnieźnie miał miejsce pożar, w którym ucierpiało całe miasto. Zniszczony został wówczas także kościół św. Trójcy. Jego odbudowa trwała niemal 20 lat i wprowadziła barokowe zmiany w średniowiecznym wyglądzie zabytku. Przez kolejne dziesięciolecia kościół ulegał stopniowej destrukcji, aż do schyłku XIX, początku XX wieku kiedy to świątynię poddano remontowi. W trakcie prac z drugiej połowy XIX stulecia po stronie północnej wzniesiono nową kaplicę.

Architektura

   Kościół jest budowlą jednonawową, orientowaną, z przylegającą od strony południowej kaplicą bractwa literackiego z XVII wieku, oraz czworoboczną wieżą i zakrystią strony północnej. Prezbiterium jest nieco niższe i węższe od nawy, wielobocznie zamknięte i wzmocnione przyporami. Zwracają uwagę gotyckie drzwi do zakrystii z blachy żelaznej z pierwszej połowy XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.