Gniezno – kościół Świętej Trójcy

Historia

Kościół farny pod wezwaniem św. Trójcy powstał około 1420–1430 roku. W 1613 roku, w okresie jarmarku św. Wojciecha w Gnieźnie miał miejsce pożar, w którym ucierpiało całe miasto. Okrutny los dotknął także kościół św. Trójcy, który spłonął. Jego odbudowa trwała niemal 20 lat i wprowadziła barokowe zmiany w średniowiecznym wyglądzie zabytku. Przez kolejne dziesięciolecia kościół ulegał stopniowej destrukcji, aż do schyłku XIX, początku XX wieku kiedy to świątynie poddano remontowi.

Architektura

Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, z przylegającą doń od strony południowej kaplicą bractwa literackiego z XVII wieku, oraz wieżą i mniejszą kaplicą pod wezwaniem św. Antoniego od strony północnej. Prezbiterium jest wielobocznie zamknięte. Zwracają uwagę gotyckie drzwi do zakrystii, z blachy żelaznej z pierwszej poł. XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego