Gniezno – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Murowany kościół św Wawrzyńca powstał w pierwszej połowie XVI wieku po spaleniu się wcześniejszej drewnianej świątyni. W końcu XVIII stulecia budynek zamknięto z powodu bardzo złego stanu technicznego i groźby zawalenia. Z tego powodu przeszedł bardzo poważne przebudowy w 1817, 1896 roku i na początku XX wieku. W trakcie prac z lat  1935 – 1936 dobudowano nawę poprzeczną, nawy boczne, wzniesiono nowe prezbiterium, a wnętrze przykryto sklepieniem kolebkowym. Prace te zatarły pierwotny kształt architektoniczny świątyni.

Stan obecny

   Pierwotny późnogotycki kościół był budowlą jednonawową na planie prostokąta z przylegająca do niego od północnego zachodu czworoboczną wieżą. Wieża ta wzmocniona została w narożnikach wysokimi, uskokowymi przyporami, a jej elewacje ozdobiono podłużnymi, tynkowanymi blendami o półkolistych zamknięciach oraz poziomymi tynkowanymi pasami tuż pod okapem dachu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie.