Gniezno – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Murowany kościół św Wawrzyńca powstał w pierwszej połowie XVI wieku po spaleniu się wcześniejszej drewnianej świątyni. W końcu XVIII stulecia budynek zamknięto z powodu bardzo złego stanu technicznego i groźby zawalenia. Z tego powodu przeszedł bardzo poważne przebudowy w 1817, 1896 roku i na początku XX wieku. W trakcie prac z lat  1935 – 1936 dobudowano nawę poprzeczną, nawy boczne, wzniesiono nowe prezbiterium, a wnętrze przykryto sklepieniem kolebkowym. Prace te zatarły pierwotny kształt architektoniczny świątyni.

Stan obecny

   Późnogotycki charakter zachowała jedynie fasada zachodnia kościoła, zwieńczona późniejszym, otynkowanym szczytem oraz przylegająca do niej od północy wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie.