Gniezno – kościół św Wawrzyńca

Historia

Murowany kościół św Wawrzyńca powstał w pierwszej połowie XVI wieku po spaleniu się wcześniejszej drewnianej świątyni. Przeszedł bardzo poważne przebudowy w XIX i na początku XX wieku. Dobudowano wówczas m.in. boczne nawy, południową wieżę, kruchtę, powiększono chór muzyczny. Zatarły one pierwotny kształt architektoniczny świątyni.

Stan obecny

Późnogotycki charakter zachowała jedynie fasada zachodnia kościoła, zwieńczona późniejszym, otynkowanym szczytem oraz przylegająca do niej od północy wieża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie.