Głuchołazy – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół św Wawrzyńca wzniesiono w XIII wieku, prawdopodobnie wkrótce po lokacji miasta w 1250 roku. W 1428 roku husyci doszczętnie splądrowali i spalili kościół z którego pozostały nagie mury.  Odbudowa trwała do 1460 roku, a w jej trakcie powstało wyższe od nawy prezbiterium. Świadczyłoby to o zamierzonej budowie okazalszej świątyni, do której jednak nie doszło. Współczesny wygląd budowli, pochodzi z lat 1729-33. Wtedy to na zlecenie biskupa Franciszka Ludwika von Neuenburg przebudowano kościół w stylu barokowym.

Architektura

Pierwotny kościół był budowlą murowaną w stylu romańsko-gotyckim, jednonawową, orientowaną, o dwuwieżowej fasadzie. W XV wieku prezbiterium zostało przebudowane i podwyższone w duchu gotyku. Obecnie ze średniowiecznej budowli pozostał zachodni masyw z dwoma wieżami. Zachowały się w nim cztery okienka strzelcze oraz pojedyncze okna w kamiennych oprawach. Najcenniejszym elementem jest portal główny o cechach romańsko-gotyckich. Uskokowy z ostrołukową, profilowaną archiwoltą, posiada kolumny zwieńczone głowicami na których umieszczono maski przedstawiające być może twarze zakonników.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego