Głubczyce – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Wznoszenie kościoła w Głubczycach rozpoczęto w XIII wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z dokumentu z 1259 roku. Budowę kontynuowano w XIV wieku, po przejęcia patronatu nad świątynią przez joannitów. Administrowali oni budynkiem aż do roku 1810 roku, z przerwą w latach 1535-1633, kiedy to księstwo głubczyckie oraz kościół parafialny zarządzane były przez protestantów. Średniowieczny wygląd kościoła zmieniła przebudowa z lat 1903-1907. Rozebrano wtedy dwuprzęsłowe prezbiterium, dobudowano do korpusu nawę poprzeczną, czyli transept, a rozebrany wcześniej chór zbudowano na dzisiejszym miejscu, lecz jedynie z jednym przęsłem.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z cegły na podmurówce z kamienia. Pierwotnie zbudowany został jako trójnawowa bazylika z korpusem na rzucie kwadratu, do którego od wschodu przylegał dwuprzęsłowy, zakończony wielobocznie chór, a od zachodu dwuwieżowa fasada. Jeszcze w XIII wieku świątynia z bazyliki przekształcona została w trójnawowy kościół halowy z dachami dwuspadowymi nad każdą z naw. Wnętrze nawy i prezbiterium nakryte zostało sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, a filary opięto służkami o kamiennych kapitelach z dekoracją roślinną z drugiej ćwierci XIV wieku. Zachowały się trzy ostrołukowe, wczesnogotyckie portale wejściowe
   Obok kościoła znajduje się dwuprzęsłowa kaplica p.w. śś. Fabiana i Sebastiana z przełomu XV i XVI wieku. Jest to niewielka salowa budowla z  przyporami w narożach i wokół prezbiterium. Stronę zachodnią wieńczy gotycki szczyt zdobiony blendami i sterczynami, pod którym umieszczono okulus i ostrołukowy portal wejściowy.

pokaż kościół na mapie

pokaż kaplice na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Strona internetowa parafia.glubczyce.pl, Historia Parafii.