Głogówek – zamek

Historia

Pierwszy murowany zamek powstał w XIII wieku, być może po uzyskaniu przez miasto praw miejskich w 1275 roku. Z pewnością już w latach 1283-1313 w narożniku miasta stała obronna rezydencja księcia opolskiego Bolesława I. W posiadaniu książąt opolskich był do 1532 roku, kiedy po śmierci księcia Jana II Dobrego wygasła opolska linia Piastów. Następnie stał się własnością Zeidlitzów, a potem Oppersdorfów, którzy byli właścicielami zamku do II Wojny Światowej. Oni też ukształtowali renesansowo-barokową rezydencję. W latach 30-tych XVII wieku zaczęto późnobarokową przebudowę, która spowodowała zatarcie cech renesansowych. Po zniszczeniach wojennych zamek został wstępnie zabezpieczony, lecz do dziś nie ma właściwego użytkownika, co powoduje jego dalsze niszczenie.

Architektura

Nie jest znany dokładny wygląd zamku średniowiecznego. Prawdopodobnie było to założenie regularne, którego jądrem i zarazem najstarszą częścią była czworoboczna, kamienna wieża mieszkalna o wymiarach 12,8×16,6 metrów. wzmocniona czterema przyporami i otoczona fosą. Notowano ją w 1562 roku przy okazji rozbierania i przebudowywania zamku, mającego już wtedy formę trójskrzydłowej budowli. Warownia sprzężona była z miejskimi murami obronnymi. Nowe renesansowe założenie było także trójskrzydłowym zamkiem z przedzamczem. W drugiej fazie przebudowy wzniesiono cztery okrągłe wieże narożne. Wtedy to, przed 1606 rokiem, powstały dwa skrzydła, północne i południowe zamku dolnego. Trzecia faza rozbudowy z pierwszej połowy XVII wieku przyniosła pełne ukształtowanie trójskrzydłowego zamku dolnego.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachował się zamek górny i dolny, jednak poddany barokowej przebudowie, która przesłoniła jego renesansowy wygląd. Znalezienie elementów gotyckich jest jeszcze trudniejsze. Budowla wymaga pilnego remontu i zagospodarowania, możliwe jest jednak jej zwiedzenie.

pokaż zamek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.