Głogówek – zamek

Historia

   Pierwszy murowany zamek powstał w XIII wieku, być może po uzyskaniu przez miasto od Władysława opolskiego praw miejskich w 1275 roku. Z pewnością już w latach 1283-1313 w narożniku miasta stała obronna rezydencja księcia opolskiego Bolesława I. Pierwsza jednoznaczna pisemna informacja źródłowa o nim pojawiła się dopiero w 1478 roku, kiedy to zniszczyć miał go pożar. W posiadaniu książąt opolskich był do 1532 roku, kiedy po śmierci księcia Jana II Dobrego wygasła opolska linia Piastów.
   Po przejściu w ręce prywatne zamek stał się własnością Zeidlitzów, a potem od 1562 roku Oppersdorfów, którzy byli jego właścicielami do okresu II Wojny Światowej. Oni też przeprowadzili w drugiej połowie XVI wieku gruntowną renesansową przebudowę, na skutek której do 1571 roku stanęła praktycznie całkiem nowa rezydencja. Następna faza prac budowlanych przypadła na lata panowania Jerzego II, który od 1595 roku stał się dziedzicznym właścicielem dóbr głogóweckich. W latach 30-tych XVIII wieku przeprowadzono późnobarokową przebudowę, która spowodowała zatarcie cech renesansowych. Z początkiem XIX stulecia rezydencja popadła w zaniedbanie, a co więcej około 1800 roku wybuchł w niej pożar, który zniszczył wiele cennych zbiorów. W latach 1848-1849 pałac po raz kolejny zmodernizowano, tym razem wprowadzając elementy neogotyku i klasycyzmu. Po zniszczeniach wojennych zamek został wstępnie zabezpieczony, lecz do dziś nie ma właściwego użytkownika, co powoduje jego dalsze niszczenie.

Architektura

   Zamek zbudowany został w północnej części Głogówka, tuż przy linii obwarowań miejskich, przy bramie Zamkowej. Nie jest znany dokładny jego wygląd z okresu średniowiecza. Prawdopodobnie było to założenie regularne, którego jądrem i zarazem najstarszą częścią była czworoboczna, kamienna wieża mieszkalna o wymiarach 12,8 x 16,6 metra, wzmocniona czterema przyporami i otoczona fosą. Notowano ją w 1562 roku przy okazji rozbierania i przebudowywania zamku, mającego już wtedy formę trójskrzydłowej budowli. Warownia sprzężona była z miejskimi murami obronnymi.
   Nowe renesansowe założenie było także trójskrzydłowym zamkiem z przedzamczem. W drugiej fazie przebudowy wzniesiono cztery okrągłe wieże narożne. Wtedy też powstały dwa skrzydła: północne i południowe zamku dolnego.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachował się zamek górny i dolny, jednak poddany barokowej przebudowie, która przesłoniła jego renesansowy wygląd. Znalezienie elementów gotyckich jest jeszcze trudniejsze. Budowla wymaga pilnego remontu i zagospodarowania, możliwe jest jednak jej zwiedzenie.

pokaż zamek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chrzanowski T., Głogówek, Warszawa 1977.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.