Głogów – miejskie mury obronne

Historia

Ceglane mury miejskie w Głogowie powstały w ostatniej ćwierci XIII wieku, zastępując wcześniejsze drewniano – ziemne obwarowania zniszczone po pożarze miasta w roku 1291. Budowa murów trwała długo, prawdopodobnie kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt lat. Przez cały XIV i XV wiek mury były remontowane i uzupełniane o nowe elementy. Każda grupa społeczna miała swój określony rewir do obrony. Rzeźnicy bronili bramy Szpitalnej, piekarze bramy Polskiej, szewcy i garbarze furty Młyńskiej, kowale bronili basteję “vighaus”, krawcy odcinka murów w pobliżu Bożego Ciała, tkacze, których było najwięcej, północnej strony obwarowań, a kuśnierze obwarowań w pobliżu dworu biskupa i klasztoru franciszkanów. W miarę rozwoju broni palnej średniowieczne mury obronne przestały spełniać swojej należytej funkcji i w konsekwencji były stopniowo rozbierane.

Architektura

Obwarowania Głogowa  objęły obszar zbliżony do kwadratu o łącznej powierzchni około 20 hektarów. Zwieńczone były blankami o wysokości 1,2 m, a ich grubość wynosiła około 1 m. Od strony miasta posiadały drewniany ganek strażniczy. Na najbardziej zagrożonych odcinkach wzmocnione były przez baszty o przekroju prostokątnym, podzielone na kondygnacje za pomocą drewnianych podestów. Pas murów, okalający miasto, liczył 17 baszt otwartych do wewnątrz i 9 wież. Do miasta wjeżdżano od zachodu przez Bramę Brzostowską, od południa Bramą Szpitalną i od wschodu Bramą Polską. Brama Odrzańska wychodziła na rzekę. Przejazdy bramne umacniano wieżami i przedbramiami. Na początku XV wieku dotychczasowy jeden pas murów i fosa zostały wzmocnione przez drugi, niższy mur z bastejami, przystosowany do obrony artyleryjskiej. Liczył on 14 półkolistych, niskich bastei, otwartych do wewnątrz murów. Jedynie w pobliżu zamku pozostawiono mur pojedynczy, ze względu na potężną wieżę i dodatkowy system umocnień.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka odcinków murów obronnych wraz z basztami. Najlepiej zachowane leżą wzdłuż ul. Starowałowej oraz wzdłuż kościoła św. Mikołaja.

jeśli zwiedziłeś powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego