Głogów – kościół św Mikołaja

 

Historia

   Kościół św Mikołaja, najważniejsza świątynia lewobrzeżnego Głogowa, zbudowany został jako późnoromańska bazylika w latach 30-tych i 40-tych XIII wieku. Wzniesiono wtedy prezbiterium oraz korpus nawowy wraz z apsydami. Po wielkim pożarze miasta w 1291 roku świątynię odbudowano w stylu gotyckim. Kolejna odbudowa po pożarze z 1758 roku nadała wnętrzu świątyni charakter zachowany do naszych czasów. Zbarokizowano wtedy okna nawy i chóru, dobudowano górną kondygnację wieży. Kościół został zniszczony w 1945 roku i odtąd pozostaje ruiną, poddawaną okresowo pracom zabezpieczającym.

Architektura

   Gotycki kościół z początku XIV wieku był  trójnawową bazyliką, która posiadała wydłużone oraz zamknięte wielobocznie prezbiterium. Apsydy naw bocznych wcześniejszej, romańskiej budowli zastąpione zostały kaplicami prostokątnymi. Od zachodu wybudowano masywną i wysoką wieżę z bocznymi aneksami, stanowiącymi przedłużenie naw bocznych. Wnętrze przykryte zostało sklepieniem żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.