Glinka – kościół św Marcina

Historia

   Kościół św. Marcina zbudowany został w połowie XV wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni wspominanej w źródłach pisanych w 1376 roku. Od roku 1765 pozostawał kościołem filialnym parafii w Chróścinie. W połowie XIX stulecia przeprowadzono jego renowację, w trakcie której między innymi przekształcono większość otworów okiennych oraz dobudowano zakrystię.

Architektura

   Świątynię wzniesiono z cegły, także przy użyciu zendrówki, z której wykonano romboidalne dekoracje elewacji. Składa się z dość krótkiej dwuprzęsłowej nawy, nieco węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej oraz masywnej kwadratowej w planie wieży po stronie zachodniej, częściowo wtopionej w korpus nawowy. Całą bryłę kościoła wzmocniono przyporami, szczególnie wysokimi, czterouskokowymi w narożach wieży. Ściana szczytowa między nawą i prezbiterium zwieńczona została szczytem ozdobionym blendami i sterczynami.
   Wejście do wnętrza umieszczono na osi zachodniej elewacji wieży, w ostrołucznym, uskokowym portalu umieszczonym w dużej, prostokątnej płycinie. Oświetlenie nawy i prezbiterium zapewniono przez ostrołukowe okna, natomiast w elewacjach wieży umieszczono niewielkie, wąskie otwory, a w ostatniej kondygnacji biforium w dużej niszy. Wewnątrz nawę przykryto drewnianym stropem, natomiast prezbiterium sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół filialny pw. św. Marcina Glinka.