Gaworzyce – kościół św Barbary

Historia

   Kościół św. Barbary w Gaworzycach został wzniesiony w XIV wieku, a na początku XVI wieku dobudowana została do niego wieża. Nie wiadomo czy ucierpiał w trakcie walk na początku XVII stulecia, kiedy to zbuntowani chłopi sprzeciwili się budowie na gromadzkim pastwisku nowego folwarku. Rebelia ta doprowadziła do parokrotnych najazdów, sprowadzonego przez pana wsi wojska. Po odmowie stłumienia niepokojów przez głogowian i nieudanym najeździe z końca 1604 roku, ostatecznie w 1607 roku wojsko spustoszyło osadę.

Architektura

   Kościół jest budowlą jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta, z czworobocznym prezbiterium od strony wschodniej, przylegającą do niego od północy zakrystią oraz czworoboczną wieżą po stronie zachodniej. Zarówno nawa, prezbiterium jak i wieża wzmocnione są w narożach przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego