Garnowo – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół w Garnowie zbudowano prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w 1318 roku, a na przełomie XV i XVI wieku powiększono go o wieżę. Od XVI wieku do momentu zniszczenia w trakcie drugiej wojny światowej był świątynią ewangelicką. Odbudowę w latach 1989 – 1990 przeprowadzili katolicy.

Architektura

   Kościół wzniesiono z kamienia polnego jako budowlę orientowaną względem stron świata, salową, na planie prostokąta przykrytego dwuspadowym dachem, opartym o schodkowe szczyty ozdobione ostrołukowymi blendami. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku ta skromna wiejska świątynia powiększona została o smukłą czworoboczną wieżę, dostawioną do osi elewacji zachodniej i częściowo w nią wtopioną. Fasadę wieży ozdobiono dużą ostrołukową niszą w której umieszczono wąskie otwory szczelinowe, a poniżej portal wejściowy. Wnętrze kościoła przykryto drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.